Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 d. 18. november kl. 18

Profilbillede

Nyheden er fra Copenhagen Tomahawks

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 i Copenhagen Tomahawks

Der indkaldes til generalforsamling torsdag d. 18. november kl. 18.00 til 19.00.

Sted Hafnia Hallen mødelokale Julius Andersens Vej 6 2450 København SV


Lige nu er Lasse Bach Schrøder-Sevald både formand og Head Coach for Women’s Tackle (samt fungerende kasserer). Denne løsning har holdt klubben kørende de sidste 2 år, men det er uholdbart på lang sigt, da for mange opgaver og ansvar ligge på 1 person. Derfor leder bestyrelsen efter en ny kasserer, der vil holde et skarpt øje med foreningens økonomi (bogføring, betaling af regninger, kontrol og orden i mailboks, ol.). Det er en rimeligt simpel opgave, men kræver at man laver opgaver løbende. Lasse assisterer gerne løbende og vil hjælpe med opstart. Tag fat i Lasse Bach Schrøder-Sevald på formand@tomahawks.dk eller 22 85 61 93, hvis du er interesseret, kender en der ville være god til opgaven eller gerne vil høre mere.


Ligeledes foreslår bestyrelsen at Nanna Kirstine Holt bliver valgt til bestyrelsen med henblik på at blive valgt som næstformand efter generalforsamlingen. Lasse og Nanna vil derefter dele ansvarsposter imellem dem, så klubben kan køre videre, hvis 1 af dem ikke er tilgængelig i korte/lange perioder. Denne konstellation genovervejes før generalforsamling næste år, og hvis det giver mening, byttes rollerne, så formand og Head Coach ikke er samme person.


Dagsorden er jf. foreningens vedtægter:

1.    Velkommen

2.    Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

3.    Godkendelse af generalforsamling

4.    Godkendelse af dagsorden

5.    Bestyrelsens beretning.

6.    Godkendelse af regnskab.

7.    Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

8.    Indkomne forslag

9.    Arbejdsopgaver

10.  Valg af bestyrelse.

a.    Valg af formand og kasser(er).

b.    Valg af tre - fem øvrige bestyrelsesmedlemmer.

c.     Valg af to suppleanter.

11.  Valg af revisorer.

12.  Eventuelt.

 

I henhold til foreningens vedtægter er alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance, stemmeberettigede. Medlemmer, som ikke er fyldt 16 år, kan bemyndige deres forældre eller legale værge til at stemme på deres vegne. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller medbragt skriftlig fuldmagt.


Har medlemmer forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. 4. november. Forslag sendes til formand@tomahawks.dk.


Den endelige dagsorden med indkomne forslag, samt foreningens reviderede regnskab og bestyrelsens budgetforslag udsendes til alle medlemmer og kan findes på vores hjemmeside, senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.


Jf. foreningens vedtægter sidder bestyrelsesmedlemmer i ét år, og således er alle på valg. Det drejer sig om følgende:

Formand Lasse Bach Schrøder-Sevald

Næstformand Martin Monberg Ebbesen (ønsker ikke genvalg)

Kasserer Signe Thiim Knudsen (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Ida Bjørner

Bestyrelsesmedlem Mads Klausen

Bestyrelsesmedlem Tina Palsgaard Warnock

Bestyrelsesmedlem Nanna Kirstine Holt


Går du og overvejer at stille op til bestyrelsen, men er i tvivl om, hvad det indebærer, så kan I hive fat i formanden personligt (Tlf.: 22856193). Vi kan altid bruge friske kræfter i bestyrelsen.


Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Denne artikel er skrevet af Marie Munk og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Copenhagen Tomahawks.
Kilde: Copenhagen Tomahawks