Kontorchef til nyt Nationalt Center for Indsats mod Negativ Social Kontrol og Æresrelaterede Konflik

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være kontorchef i et nyt center i en dynamisk styrelse, hvor ledelse er i fokus, og hvor samarbejde med interessenterne og inddragelse af medarbejderne står højt på dagsordenen? Kunne du tænke dig at arbejde med at forebygge og bekæmpe negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter?

Din nye hverdag

Regeringen har netop besluttet at etablere ’Nationalt Center for Indsats mod Negativ Social Kontrol og Æresrelaterede Konflikter’, som skal styrke indsatsen på området. Centeret bliver en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), og vi søger en chef, der har lyst til sætte retning for og lede det nye centers arbejde. Som kontorchef for centeret vil du stå i spidsen for at udvikle og implementere en lang række nationale initiativer til forebyggelse af æresrelaterede konflikter.

De kommende år vil centeret blandt andet have børn og unge som et prioriteret indsatsområde, hvor centeret skal nå ud til lærere, vejledere og andre fagfolk, der i deres hverdag skal kunne opspore og agere, når de ser tegn på negativ social kontrol. Det vil også være en prioritet for centeret at undersøge og arbejde med, hvordan samarbejdet mellem kommuner og politi i sager om æresrelaterede konflikter kan styrkes.

Centerets arbejde skal desuden videreføre SIRIs eksisterende indsats i forhold til forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og sårbare minoritetsfamilier, hvor rådgivning, kurser og temadage rettet mod fagpersoner på tværs af kommuner, civilsamfundsaktører og nationale myndigheder er centrale opgaver.

Du bliver chef for erfarne medarbejdere, der brænder for fagområdet, er karakteriseret ved en høj faglighed og som har forskellige erfaringer, uddannelser og perspektiver. Vi er uformelle i vores omgang med hinanden, og vi værdsætter og prioriterer det gode kollegaskab. Centeret er under opbygning, men du får personaleansvar for de aktuelt knap 20 medarbejdere, der i dag er i kontoret Forebyggelse og Medborgerskab.

Dine opgaver

Dine vigtigste opgaver bliver at:

  • sætte strategisk retning, følge op og prioritere centrerets opgaver
  • sikre rammerne for, at centeret til stadighed leverer resultater med høj faglighed og effektivitet
  • udvikle fagområdet og centerets tilbud i samarbejde med kontorets interessenter som blandt andet er kommunerne, politiet, ungdomsuddannelser og civilsamfundet
  • bidrage til, at departementet og minister løbende får input til politikudvikling på området
  • varetage det daglige ledelsesansvar og sammen med centerets souschef bidrage til fortsat at udvikle dine medarbejdere blandt andet gennem feedback og sparring.
Hvad forventer vi af dig?

Du har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse. Du er en engageret, reflekteret og erfaren leder, der ved, hvad du står for og kan sætte retning for arbejdet med at udvikle og styrke indsatsen i det nye center.

Derudover vil den rette kandidat være i besiddelse af følgende kompetencer:

  • ledelseserfaring fra en politisk styret organisation – gerne med ledelse inden for nogle af de store velfærdsområder, som børne- og unge-, arbejdsmarkeds- eller socialområdet
  • gode kommunikations- og samarbejdsevner
  • et stærkt styringsgen, der kan sikre overblik og koordination i et center med mange forskellige projekter med komplekse samarbejdsflader med andre ministerier, kommuner mv.
  • er robust og kan agere i en hverdag med mange aktører under politisk og mediemæssig bevågenhed.
Det er en fordel, hvis du har specifikt kendskab til området æresrelaterede konflikter samt indsigt i udfordringer, som etniske minoriteter kan stå over for, men det er ikke et krav.

Hvem er vi?

SIRI er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Vi vejleder kommunerne om integration og forebyggelse, og vi udarbejder prøver i dansk og viden om Danmark. Vi behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge fra hele verden, som vil arbejde eller studere i Danmark. Vi sikrer EU-borgere nem og hurtig adgang til Danmark.

Læs mere og SIRI og kontoret Forebyggelse og Medborgerskab her.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Stillingen besættes på åremål. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 37 på åremål. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.

Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT”, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her.

Er du blevet nysgerrig på stillingen , er du velkommen til at kontakte direktør Trine Rask Thygesen på telefonnummer 50 87 65 94 eller på e-mail trth@siri.dk, vicedirektør Stig Moes Nørgaard på telefonnummer 20 69 74 22 eller på e-mail smn@siri.dk eller vicedirektør Louise Hauberg Wilhelmsen på telefonnummer 72 14 22 89 eller på e-mail lhwi@siri.dk.

Søg stillingen

Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, cv og eksamensbevis mv. senest torsdag den 26. oktober 2023.

Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.

Vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter fristens udløb.

Der vil være et testforløb med bistand fra Statens Center for Rekrutteringstest mellem 1. og 2. samtale.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

København Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Valby SIRI, Carl Jacobsens Vej , 2500 Valby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5917046

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet