Færre børn i byen medfører færre daginstitutionspladser

dato

Børne- og Ungdomsforvaltningen i København justerer antallet af daginstitutionspladser i byen, da befolkningsprognoser viser et markant lavere antal børn frem mod 2050.

Prognoserne indikerer, at der i nogle områder er behov for at reducere antallet af pladser, mens andre områder vil opleve en midlertidig nedgang. Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget har allerede besluttet kriterier for justering af pladser, og forslag er fremlagt om lukning, nednormering og sammenlægning af institutioner.

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager udtaler, at han foretrækker at bruge penge på børn og pædagogisk personale frem for husleje til tomme institutioner. Udfasningen af overskydende pladser vil ske senest i juni 2025, og ingen børn vil stå uden en daginstitutionsplads.

https://www.kk.dk/nyheder/faerre-boern-i-byen-medfoerer-faerre-daginstitutionspladser
Kilde: København Kommune