Afdelingsleder med udviklingsgen til Introduktion, Brobygning og Valgfag på NEXT

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I Introduktion, Brobygning og Valgfag (Intro/Bro) arbejder vi for at gøre flere unge nysgerrige på, hvad det vil sige at gå på en af NEXTs uddannelser – og lyst til at vælge det til. Vi er midt i en omstilling, hvor vi sammen med medarbejderne kigger vores rammer og undervisning grundigt igennem for at se, om vi kan skabe endnu mere spændende og motiverende forløb for de mange tusinde unge mennesker, vi hvert år møder.

Vi søger en afdelingsleder, som har lyst og mod til at stille sig i spidsen for det arbejde. Samtidig skal du varetage opgaver, der får hverdagen til at glide, såsom økonomistyring, skemalægning (i samarbejde med vores koordinator), personaleledelse og ikke mindst et stort og vigtigt eksternt samarbejde rettet mod især grundskoler, kommuner og samarbejdspartnere som Copenhagen Skills. 

 
Et meningsfuldt arbejde
Intro/Bro er forankret i Kommunikation og Elevrekruttering (KER). Ud over Intro/Bro består området af to andre afdelinger: Kommunikation (som står for intern kommunikation, pressehåndtering og markedsføring) og Uddannelsesrådgivningen (som står for rekrutteringsindsatser rettet mod unge, forældre og samarbejdspartnere omkring de unge). 

I Kommunikation og Elevrekruttering arbejder vi for at få flere unge til at vælge den uddannelse, som de har talent og interesse for – med Intro/Bro som den spydspids, der møder de unge først.
Vi har en samfundsmæssig ambition om, at endnu flere end i dag skal vælge en eud-, eux eller htx-uddannelse. Samfundet mangler faglærte og STEM-kompetencer, og vi ved, at det er uddannelsesveje, som giver gode muligheder videre. Desværre ved vi også, at søgningen til de uddannelser falder i disse år. Det brænder vi for at ændre!  
 

Kommunikation og Elevrekruttering er stadig et nyt område. Drømmen er at at få en lederprofil ombord, som ud over at drive sit eget ledelsesområde vil være med til at skabe benhårde resultater for eleverne og samfundet, men som også vil være med til at gøre det samlede KER til en god, sjov og spændende arbejdsplads med et stærkt socialt fællesskab og plads til fejl og skæve ideer. 
 

Opgaver og profil
Dine opgaver bliver konkret at:

  • være personaleleder for 7 undervisere, herunder gennemføre afdelingsmøder og systematiske 1:1-samtaler
  • varetage driften af området, herunder budgetansvar og øvrige administrative opgaver
  • udvikle den faglige og pædagogiske kvalitet på vores forløb
  • samarbejde med kommuner, grundskoleområdet og virksomheder
  • udvikle et godt og tæt samarbejde med vores pædagogiske ledere og især styrke samarbejdet med rektorer og vicerektorer på vores seks gymnasier 
  • udvikle nye greb og modeller i introduktions- og brobygningsarbejdet, som kan øge interessen for eud-, eux- og stem-uddannelserne
  • sætte retning for og udvikle det samlede Kommunikation og Elevrekruttering i tæt samarbejde med chefen for området.
Vi søger dig, der har en relevant uddannelsesbaggrund, gerne cand.mag i pædagogik eller lignende. Du har ikke nødvendigvis lang erfaring som leder, men du har lyst til ledelse, og du har dokumenteret erfaring med at skabe følgeskab i større organisationer, gerne på uddannelsesområdet. Erfaring med introduktions- og brobygningsforløb er en fordel, men ikke en forudsætning.
 
Hvem er vi?
NEXT er en stor uddannelsesinstitution med et bredt udbud af uddannelser og omkring 1000 medarbejdere fordelt på 12 adresser i Storkøbenhavn. Du bliver en del af ledelsesteamet i KER, som består af en chef for området, en afdelingsleder for Intro/Bro og en teamleder i Kommunikation.
 
Du vil desuden indgå i den samlede ledelsesgruppe på tværs af NEXT, hvor der er fokus på ledelse og udvikling - også af dig – så du har gode muligheder for at udvikle dig inden for ledelse, pædagogik og administration. Vi forventer til gengæld, at du er klar til at lægge dig i selen for at dygtiggøre dig som en del af din kontinuerlige udvikling.
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er på fuldtid og med primær placering i Valby. Du skal påregne skiftende arbejdssteder.


Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cirkulære om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område. 

Vi håber, at du kan starte snarest muligt.

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Ansøgning og kontakt
Send cv, ansøgning og andre relevante dokumenter til os hurtigst muligt, hvis stillingen er noget for dig. Vi afholder samtaler løbende.
 

Du er velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Sara Berg Lückow på tlf. 60211921 eller mail sbl@nextkbh.dk eller chef for Kommunikation og Elevrekruttering, Trine Breyt Joensen på 27435500 (send gerne en sms; så ringer jeg op). 
 
Om NEXT
NEXT – Uddannelse København uddanner til fremtiden. Det gør vi med udgangspunkt i tre pejlemærker; at tænke og agere bæredygtigt, skabe en eksperimenterende og meningsfuld læringskultur og sikre kompetencer til at udvikle fremtidens samfund. Vores institution rummer over 40 forskellige erhvervsuddannelser, alle fire gymnasieretninger, 17 Eux-uddannelser samt 10. klasse og efteruddannelseskurser.


NEXT har tobaks- og røgfri skole- og arbejdstid. Læs mere på https://nextkbh.dk/roegfri-skole/

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

København Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

NEXT Uddannelse København, Carl Jacobsens Vej, 25, 2500 Valby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5917872

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet