Stærke børnefællesskaber er vejen frem, når elevfravær i København skal ned

dato

Fravær i Københavns folkeskoler er et stigende problem, med en fraværsrate på 7,7% i skoleåret 2022/23, højere end før COVID-19 og højere end landsgennemsnittet.

Over en fjerdedel af eleverne havde mere end 10% samlet fravær, hvilket kan påvirke deres faglige niveau og sociale liv. Skolerne arbejder systematisk med at opspore bekymrende fravær tidligt og tilbyder støtte til eleverne for at vende tilbage til skolens fællesskab.

Børne- og ungdomsborgmester, Jakob Næsager, understreger vigtigheden af at styrke skolernes trygge og forpligtende børnefællesskaber. Skolerne anvender forskellige metoder til at håndtere fravær, herunder systematisk registrering og opfølgning, samt udarbejdelse af handleplaner i samarbejde med forældre og skolesocialrådgivere.

Trods det høje fravær, er 69,5% af Københavns grundskoleelever ofte eller meget ofte glade for deres skole.


https://www.kk.dk/nyheder/staerke-boernefaellesskaber-er-vejen-frem-naar-elevfravaer-i-koebenhavn-skal-ned
Kilde: København Kommune